3 książki na dzisiaj

3 książki na dzisiaj
3 książki na dzisiaj.
To są trzy lektury dla nas na teraz. 
Koniecznie! 
Dla każdego z nas. Serio.
Dla dużego i dla małego.
Dla starszego i młodszego.
Dla chłopczyka i dziewczynki.
Dla Matki Polki Galopki i Ojca też.  
 
Mają właściwości kojące i motywujące.
Zmieniają perspektywę. Zachęcają do działania. Są w punkt na dziś.
Polecam, że hej! 
Dlaczego te książki na dzisiaj? Zobaczcie sami:
 

PIERWSZA KSIĄŻKA 

„Wielka księga supermocy”   S. Isern,  R. Bonilla 

Ta książka zaprasza do spojrzenia na siebie jak na bohatera! Na kogoś z supermocą. Na zdolnego, utalentowanego. Czyż nie to właśnie teraz jest nam potrzebne? W tym marazmie i niepewności? Poszukać w sobie trochę mocy, może odkopać zapomniane talenty? Może spożytkować swoje unikatowe siły na coś dobrego? 
Właśnie dziś, waśnie teraz szczególnie warto przestać sobie tradycyjnie „dowalać”, a zacząć siebie doceniać.
Właśnie dziś odnaleźć w sobie supermoc i pomóc bliskim dostrzec ją też u siebie. 
Świetna lektura dla dorosłych i małych wątpiących w siebie, dla tych nieśmiałych, wycofanych. Uwielbiam słuchać jak chłopaki wymieniają teraz kto jaką ma supermoc :) 
 
Zobaczcie sami – opisane w książce dzieciaki może są kimś z Was? 
 
Taki Mateo: „W domu Matea są góry książek. Na łóżko, w szafkach, na kanapach, nawet w bębnie pralki. (…) Mateo czyta o każdej porze i wie mnóstwo rzeczy. Nigdy nie czuje się samotny ani się nie nudzi. Nieważne jak, nieważne gdzie. Czyta i zwiedza magiczne światy… (…) Supermoc Matea to CZYTANIE.” 
 
Albo Leo: „Nieważne, czy na drodze napotka wysoki, kamienny mur, czy kałużę tak wielką, że wszystko zalewa. Albo czy dopadnie go zmęczenie po przebyciu wielu kilometrów. Leo nie jest z tych, którzy zostawiają niedokończone sprawy. Jeśli trzeba, wspina się po górach, nawet jeśli wznoszą się aż do chmur. Przeskakuje kałuże, a nawet rzeki 0 jeśli trzeba (…). Supermoc Leo to WYTRWAŁOŚĆ.”
 
Do tej supermocy dążę, tą teraz pielęgnuję: „Daniel ma piaskowy zegar, który pochodzi z pustyni, gdzie czas się zatrzymał. Może dlatego potrafi czekać tyle, ile potrzeba, żeby osiągnąć to, co sobie założył. (…) Daniel jest też ekspertem od zachowywania spokoju. (…) Supermoc Daniela to CIERPLIWOŚĆ.”
A Ty i Twoi bliscy? Jakie macie supermoce? Chcąc zmianiać Wam perspektywę na pozytywne myślenie, mam konkurs!!!
Zatrzymaj się, zastanów, poszukaj w sobie i… napisz w komentarzu jaką masz supermoc, którą odkryłaś/eś w sobie na kwarantannie! Do wygrania egzemplarz Tej wspaniałej książki!!! Regulamin konkursu poniżej :)
 
Książka na dzisiaj do kupienia TUTAJ
wielka księga super mocy

DRUGA KSIĄŻKA

„Do widzenia, dzień dobry” C. Doerrfeld   

Tą wybrałam, bo to jedno zdanie zrobiło robotę. Pomogło przejść w mojej zmianie z etapu „targowanie się” do etapu „akceptacja”. Dało spokój w sercu i jakąś taką ufność. 
Zobaczcie sami: „Każde „do widzenia” prowadzi do „dzień dobry”…”
Mocne, prawda?
Każde „do widzenia” życia przed kwarantanną zaprosiło do „dzień dobry” temu co w kwarantannie. 
 
Dla mnie to teraz mocne „dzień dobry” dla braku pośpiechu, dla naturalnego rytmu dnia, dla jeszcze większej bliskości z rodzinką. To zawodowe „dzień dobry” dla większej uwagi na pracę online.
A Wy co pożegnaliście? Co witacie?
 
Ta historia małej dziewczynki, jej codziennych przygód – pożegnań i powitań, rozczuliła mnie i myślę może rozczulić też Ciebie… Może pomóc wytłumaczyć dziecku, że tak po prostu jest – coś się kończy, coś zaczyna. Zmiana to my, nasz świat, nasze życie. Że warto je zaakceptować. A nawet jak nam nie wychodzi: „Powiedz „do widzenia” wszystkim upadkom… i powitaj jeszcze jedną próbę.” 
 
Książka na dzisiaj do kupienia TUTAJ
 
Autorka napisała też cudowną „A królik słuchał”, o której przeczytacie TUTAJ
książka do widzenia dzień dobry

TRZECIA KSIĄŻKA

„Potęga obecności”  D. J. Siegel,  Dr T. Payne Bryson

Już sam tytuł mówi, dlaczego właśnie ta jest dobra na dziś. Bo teraz, jak nigdy dotąd, jesteśmy w naszych mikro światach blisko sami ze sobą i blisko z naszymi bliskimi. To czas, w którym możemy dać sobie obecność. Taką prawdziwą, karmiącą, pełną budujących emocji. Autorzy zachęcają do bycia „wystarczajaco dobrym” rodzicem. Bez spiny, bez teoretycznego pouczania, bez ambitnej rodzicielskiej poprzeczki po sufit. „Być obecnym to dawać całe swoje „ja” – całą uwagę i świadomość – kiedy jesteśmy ze swoim dzieckiem.” ale i z partnerem, przyjacielem, ze sobą. Każdy z nas potrafi, jak zechce. To mnie uwalnia w rodzicielskiej roli. To daje nadzieję, że miłość wystarczy. 
 
Rozczula mnie też opisany w książce model – dawaj DOBRO. Czyli…
D – dawaj obecność
O – okazuj zaangażowanie
B – bądź czuły
R – reaguj spokojnie
O – obdarzaj empatią
 
Genialny model nie tylko w relacji rodzic – dziecko, ale generalnie, w byciu Człowiekiem dla drugiego Człowieka…
Więcej poczytacie w książce – warto bardzo!
 
Książka na dzisiaj do kupienia TUTAJ
 
książka potęga obecności
Wszystkie trzy pozycje są z Wydawnictwa Mamania – mistrzów w wydawaniu wartościowych lektur! Polubiłam ich od dawna, polubcie i Wy :)
 
PODOBNE WPISY:
——————————————————————– 

Regulamin konkursu „Wielka księga supermocy”

I Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Wielka księga supermocy”.
2.Organizatorem Konkursu jest Joanna Grela, www.joannagrela.pl/blog, zwana dalej Organizatorem.
II Uczestnicy konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
-pełnoletnia osoba fizyczna,
-posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z twórcą Konkursu.
3.Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014r.,poz.1182zezm.) i RODO. 
III Zasady konkursu
1.Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej-blogu prowadzonej przez Organizatora/ fanpage’u / profilu na Instagramie.
2.Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/ Instagram. Serwis Facebook/ Instagram nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników w związku z organizacją Konkursu. Facebook/ Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
3.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.Zadaniem w Konkursie jest:
a)Udostępnienie tego artykułu na swoim profilu na portalu Facebook i/lub Instagram wraz z hasztagiem #zmieńperspektywę.
b)Udzielnie odpowiedzi konkursowej na pytanie: Jaką masz supermoc, którą odkryłaś/eś w sobie na kwarantannie!? i dodanie jej tutaj w komentarzu na blogu lub pod postem promującym artykuł na Facebooku lub Instagramie na profilu Organizatora (www.instagram.com/zmien_perspektywe). 
c)Odpowiedź nie może być skopiowana od innego uczestnika konkursu.
5.Spośród wszystkich odpowiedzi Organizator wybierze jedną najbardziej ciekawą odpowiedź. 

IV Nagrody w konkursie
1.Nagrodą w konkursie jest książka „Wielka księga supermocy”.
2.Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.
3.Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
-Imię i nazwisko
-Adres dostarczenia przesyłki
-Numer telefonu dla kuriera
V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1.Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2.Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, za pomocą komentarza tutaj na blogu i pod postem znajdującym się na profilu Facebook i Instagramowym Organizatora.
3.W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Organizatorowi na wskazanego maila (poczta@joannagrela.pl) dane adresowe do wysłania nagrody.
4.Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych.
5.Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
6.Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier. Bez protokołu szkody Organizator nie może rozpocząć procedury zwrotu ani reklamacji uszkodzonej przesyłki.
7.Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
8.Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
VI Prawa i obowiązki uczestników
1.Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2.Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

UFF :) To zapraszam do zabawy!!!
Udostępniajcie artykuł i piszcie swoje odpowiedzi! Nagroda czeka! :)