5 filarów LEADERSHIP PO LUDZKU

"Leadership po ludzku" to idea jaka zakiełkowała mi w głowie podczas codziennej pracy coacha, trenera i korposzczura. Dla mnie ma ona dwa wymiary. Jeden to po prostu proste mówienie o przywództwie. Bez zbędnych ozdobników, bez trudnych terminologii, bez wydumanych modeli. Samo anglojęzyczne słowo "Leadership" odstrasza. Z "ludzkim" dodatkiem już znacznie mniej ;)

Drugi wymiar, to promowanie skutecznego przywództwa, w którym centralną część zajmuje człowiek. To głębsze rozumienie zarządzania zasobami ludzkimi - zgodnego z powiedzeniem - "I am not a Human Resource. I am a Human Being".

Pracując z liderami, będąc Koordynatorem Personalnym, a także dyskutując z innymi specjalistami z różnych branż wyróżniłam pięć filarów ludzkiego zarządzania: Szacunek, Zaufanie, Rozwój, Zabawa, Autentyczność.

Szacunek

Przywództwo oparte na szacunku to nie tylko brak poniżania, czy mobbingu, bo to oczywiste. Podchodzenie do pracowników z szacunkiem to przede wszystkim odpowiednia komunikacja. To czas na rozmowę. Przestrzeń na słuchanie. Wspólne poszukiwanie rozwiązań.

image

Zaufanie

Leadership po ludzku pełen jest zaufania i nie oznacza tylko braku gierek, obmawiania, czy donoszenia. To przede wszystkim wdrożone jasne zasady, zrozumiałe i akceptowane przez wszystkich członków zespołu. To swoisty kodeks etyczny i wynikające z niego poczucie bezpieczeństwa. Zaufanie to też wspieranie się.

image

Rozwój

Ludzkie przywództwo oparte jest także na nieustannym rozwoju. Dzięki kształceniu się, lider ma nie tylko świeże spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, jest też bardziej samoświadomy, mniej porywczy i nieprzewidywalny. Dzięki nauce ma więcej pomysłów i jest otwarty na inicjatywę zgłaszaną przez ludzi. Rozwój własny, jak i motywowanie do rozwoju poszczególnych członków zespołu, wiara w ich możliwości, przyczynia się do wzrostu zespołowej pewności siebie, a co za tym idzie do osiągania lepszych wyników.

image

Zabawa

Ludzki lider wie, że nie tylko liczbowo ujęte rezultaty są ważne. Stara się więc tworzyć przestrzeń do zabawy i odpoczynku. Wie, że sfrustrowany pracownik szybko się męczy i łatwiej popełnia błędy. Dba zatem o balans. Nie zmusza do nieuzasadnionych nadgodzin, nie oczekuje niemożliwego. Jest czujnym obserwatorem. Zna ludzi i wie kiedy potrzebują zrobić klatkę stop.

image

Autentyczność

Najważniejszym z filarów jest autentyczność. Bez bycia w pełni sobą, bez szczerości w działaniu, pozostałe filary nie mają sensu. Zachowania zgodne z własnymi wartościami i człowieczeństwo to podstawa tego podejścia.

image

Zapraszam, zapisz się na newsletter zmieniający perspektywę:

P.S. Też nie lubię checkboxów, ale chcę działać w pełni profesjonalnie:) Obiecuję nie wysyłać spamu, tylko wartościowe treści.

Zgody udzielone: Joanna Grela, możesz je w każdej chwili wycofać, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.