Leadership po ludzku w magazynie Personel Plus

Dawno, dawno temu, gdy zaczynałam swoją karierę zawodową jako asystentka działu personalnego, z wypiekami na twarzy między jedną rozmową rekrutacyjną, a drugą, czytałam branżowe magazyny. Pożyczałam je z firmy do domu i z należnym szacunkiem czytałam strona po stronie marząc po cichutku: „Kiedyś to mój artykuł ukaże się na łamach takiego czasopisma”…

W myśl zasady, że marzenia się nie spełniają, tylko się je spełnia (moje marcowe motto:), przez lata zdobywałam doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, następnie zakasałam literackie rękawy i oto on – artykuł w magazynie „Personel Plus” na temat „Leadership po ludzku”.

W promowaniu tej bardzo ważnej dla mnie idei pomogły mi cztery wspaniałe, mądre kobiety – Natalia Górska, Dorota Partyka, Joanna Rosiek i Magdalena Wójtowicz. Ich błyskotliwe wypowiedzi nadały artykułowi głębszy wymiar, za co bardzo dziękuję!

Zapraszam do czytania. Wersja PDF magazynu do kupienia tutaj.

Fragment artykułu poniżej:

Co z tymi liderami?

Wśród najważniejszych wyzwań w 2015 r. znalazł się po raz trzeci z rzędu temat przywództwa. Czy i w 2016 r. przywództwo znajdzie się na liście 10 wyzwań dla HR-u?

Autorzy raportu „Trendy HR 2015″ wśród przyczyn powracającego wciąż tematu przywództwa upatrywali: rozwijanie kompetencji menedżerskich u zbyt wąskiej grupy osób w danej organizacji, brak długofalowych i zaplanowanych działań w tym obszarze oraz niewystarczające skupienie się na wdrażaniu następców liderów. Co więcej, około 50 proc. najwyższej kadry zarządzającej uczestniczącej w wyżej wymienionym badaniu przyznało, że nie rozwija się w jakikolwiek sposób. Przed działami HR czas na podsumowanie tego, co przez miniony rok w obszarze przywództwa zostało zmienione, a o co należy jeszcze zadbać w kolejnych latach. Bez względu na wyniki różnych badań (w tym również i tego) nie ulega wątpliwości, że rozwój liderów powinien permanentnie stanowić jeden z kluczowych celów każdej organizacji.

Dlaczego warto kształcić liderów?

Skupienie się na podnoszeniu kompetencji osób piastujących kierownicze stanowiska ważne jest m.in. ze względów ekonomicznych. Według badań Boston Consulting Group firmy, których szefowie najlepiej radzą sobie z zarządzaniem ludźmi, osiągają wzrost przychodów wyższy o 350 proc. i zysk wyższy o 20 proc. od organizacji, w których poziom zarządzania jest niższy. Kształcenie liderów jest istotne również ze względów rekrutacyjnych, bowiem młode pokolenie posiada dużą świadomość wagi przywództwa. Według raportu Benefit Systems aż 35 proc. badanych Polaków w wieku 18–24 lat jako ważny czynnik w życiu zawodowym wymienia – obok zarobków i atmosfery – podejście przełożonego, podczas gdy jedynie 12 proc. ogółu Polaków uważa ten aspekt za istotny. Nowe oczekiwania to niejako budzik wzywający do rozwoju kompetencji liderskich. Dobry lider wpływa nie tylko na wskaźniki finansowe i na atrakcyjność organizacji w oczach przyszłych pracowników, ale i na poziom fluktuacji w zespole, którym zarządza. Rynkowe badanie motywacji do zmiany zawodowej, przeprowadzone wśród ok. 400 menedżerów, ujawniło, że to trudne relacje z przełożonym stanowią jeden z największych demotywatorów (56 proc.)  skłaniających do odejścia z pracy.

Jaki rodzaj przywództwa wzmacniać?

Ludzki – można by odpowiedzieć jednym zdaniem. Nic bowiem tak nie wpływa na pozycję lidera jak jego ludzka twarz. Po prostu. Pracując jako coach, nieraz miałam okazję obserwować sfrustrowanych szefów, którzy często (wbrew sobie, swoim predyspozycjom i wartościom) wchodzili w błędnie pojmowaną rolę lidera – zbyt wymagającego, stawiającego granice, ostrego w wyrazie, pozornie zaradnego. Pracowałam też ze sfrustrowanymi pracownikami, którym to przełożony wyznający zasadę „kija bez marchewki” spędzał sen z powiek, odbierał radość i satysfakcję z wykonywanych obowiązków. „Jak to możliwe?” – zapewne niejedna osoba zadaje sobie to pytanie. W świecie, w którym dostęp do wiedzy z zakresu zarządzania, do wyników badań z tego obszaru oraz do informacji zwrotnej jest taki łatwy! Tak powstał pomysł na rozwijanie idei „leadership po ludzku”.

(…)

Więcej w marcowym Personel Plus!

Processed with MOLDIV

Zapraszam, zapisz się na newsletter zmieniający perspektywę:

P.S. Też nie lubię checkboxów, ale chcę działać w pełni profesjonalnie:) Obiecuję nie wysyłać spamu, tylko wartościowe treści.

Zgody udzielone: Joanna Grela, możesz je w każdej chwili wycofać, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

Newsletter zmieniający perspektywę: