Coaching działa! Poznaj wyniki badań!

coaching działa joanna grela

Coaching działa. Wiem to na pewno. Wiedzą to też moi klienci. Dowiedz się i Ty :)
Opieranie coachingu na dowodach, to moja mała – wielka misja. Jak zaglądasz na tego bloga od dawna, to wiesz o czym mówię. Jak jesteś pierwszy raz – rozgość się, zapraszam. Znajdziesz tutaj mnóstwo treści o tej metodzie rozwoju – sprawdzonych narzędzi, opisy przypadków z życia wziętych, spisy wartościowej literatury.
Ważne są dla mnie także badania. Cyfry. Liczby. Twarde dane.
Pracuję często z liderami. Dla nich górnolotne hasła i zachęty w stylu „chodź na coaching, będziesz zwycięzcą”, to za mało.  Dlatego dziś będzie o badaniach. Będą sprawdzone efekty. Będzie dużo i na bogato. Dzielę się tym, z czego na co dzień korzystam rozmawiając o coachingu, co znalazłam w literaturze i w internetach. W jednym miejscu będzie całe mnóstwo kolejnej porcji wiedzy o coachingu. Zapraszam! Podaj dalej ten artykuł, niech idzie w świat.  

Promujmy podejście evidence-based approach, czyli coaching oparty na dowodach, ponieważ jest spójne z obiektywistycznymi teoriami profesji, a jednym z kryteriów profesjonalizacji coachingu jest oparcie pracy na wiedzy empirycznej oraz zweryfikowanych metodach – rozwój podstaw naukowych dla uprawiania tej działalności (Grant, Cavanagh, 2004; za: Czarkowska, 2010 [1]). Promujmy taki coaching. Mierzalny. Skuteczny. Profesjonalny. 

Dlaczego coaching działa?

To pytanie stawiają sobie często osoby wstępnie zainteresowane tą metodą rozwoju. Co w niej jest takiego, że warto skorzystać? Po pierwsze coaching działa dlatego, że wyznaczanie celów (charakterystyczne dla tej metody) wpływa na uczestniczących w procesie ludzi bardzo motywująco. Osoby, które mają zdefiniowany cel osiągają lepsze rezultaty. Badania nad tą zależnością prowadzili m.in. David A. Kolb i Richard E. Boyatzis stwierdzając, że „w pracy nad rozwojem osobistym większa pozytywna zmiana zachowań następowała w warunkach z elementem wyznaczania celu niż tego elementu pozbawionych.”[2] Jak powiedział Earl Nightngale: „Ludzie z celami odnoszą sukcesy ponieważ wiedzą dokąd zmierzają. To jest aż tak proste.” 

Co więcej, coaching ma odzwierciedlenie w naszej biologii. Nakreślanie ścieżki do uświadomionych podczas coachingu efektów, ma bezpośredni związek z neuroplastyczną budową mózgu. Podczas coachingowej pracy podejmujemy nowe działania i nowe nawyki widoczne w rzeczywistości, które przekładają się na nowe ścieżki neuronalne. To właśnie podczas sesji z coachem jest odpowiednia, bezpieczna przestrzeń na zatrzymanie i dookreślenie tych efektów.
Ponadto Anne Scoular autorka książki „Coaching biznesowy” wymienia takie sześć powodów dla których coaching działa:

 1. Pauza
 2. Porządki w głowie
 3. Wentyl bezpieczeństwa
 4. Rola powiernika 
 5. Czas
 6. Prawda prosto w oczy

Sesja coachingu to swego rodzaju pauza w życiu korzystającego z niej klienta. Ten czas jest przeznaczony tylko dla niego, może zatrzymać się w pędzie codziennych obowiązków, wziąć oddech i zrzucić ciężar ukrywanych w biznesowym świecie obaw, lęków, niepokojów. Podczas spotkania z coachem może „odparować”, przyjrzeć się swoim stresorom oraz przeszkodom na drodze do realizacji planów. Na sesji ma możliwość nabrania dystansu i uporządkowania myśli, żeby później świadomie podejmować decyzje i angażować się w wynikające z nich działania. 

coaching działa

Dlaczego firmy zatrudniają coachów?

Powodów do zatrudnienia coacha może być bardzo wiele. Ja jestem najczęściej zapraszana do liderów tuż po awansie i do zespołów, które potrzebują integracji, dookreślenia misji i wizji, a także, gdy nie jest tak różowo jak zakładano – gdy wyznaczone cele nie są realizowane, na takim poziomie jak było w planach. Czyli.. wspieram ludzi w zmianie. Liderów i ich pracowników. A Ty? Jakie są Twoje doświadczenia? Kiedy sięgasz po wsparcie coacha? Albo, jak jesteś coachem – kiedy zapraszają Cię do współpracy? Podziel się w komentarzu, zapraszam. Według badań przeprowadzonych przez Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) najczęstsze powody inwestycji w proces coachingowy to: 

 • poprawa indywidualnych wyników (78%),
 • poprawa wydajności (28%),
 • planowanie kariery oraz rozwoju osobistego (27%),
 • rozwój przyszłej kadry menedżerskiej (26%).

Z ich badań wynika także, że w Wielkiej Brytanii z coachingu korzysta 92% badanych organizacji [3]. To dla coachów dobre wieści. Pytanie jak jest i jak będzie w Polsce w najbliższych latach? Organizacje widzą, że wspieranie ludzi w zmianach jest ważne, że rozmawianie o emocjach jest ważne, że rozwijanie zespołów jest ważne. Miejmy nadzieję, że tak jak zapraszali dotychczas, tak i w przyszłości będą sięgali po wsparcie profesjonalnych coachów. 

Zastanawiasz się w jakich obszarach Ty możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego coacha? Warto wiedzieć, że coaching przynosi korzystne efekty między innymi w:

 • pewności siebie,
 • motywacji,
 • zmianie zachowań,
 • przywództwie. [4]

Może to też „Twój” obszar? Może chcesz wzmacniać pewność siebie? Może potrzebujesz się zmotywować i zacząć działać? Może chcesz zerwać ze swoimi niekonstruktywnymi zachowaniami? Może przygotowujesz się do pełnienia liderskiej roli? Pomyśl nad konsultacją z wybranym coachem. Dowiedz się, czy to metoda właśnie dla Ciebie. Może szukasz wsparcia dla swoich ludzi, dla zespołu, albo całej organizacji? Tu także warto rozważać zaproszenie coacha do współpracy. Wyniki jednych z badań pokazały, że korzystające z coachingu organizacje odniosły następujące korzyści:

 • zwiększona wydajność poszczególnych osób,
 • zwiększona produktywność,
 • zwiększona motywacja wśród pracowników,
 • szybsze wprowadzanie zmian w organizacji,
 • zmniejszona rotacja pracowników,
 • rozwój przyszłej kadry kierowniczej i zarządzającej (Neale i in., 2010, za: Szewczyk, 2014  [5]).

Zatem – warto bardzo! Badania [6] przeprowadzone w 2018 przez ICF oraz Human Capital Institute ponadto wskazały, iż 61% firm o wysokiej wydajności cechuje się silną kulturą coachingową. Firmy te cechują się także wyższą oceną zaangażowania pracowników (69% do 39%) i zadowolenia klientów (82% do 63%). Dodatkowo, aż 74% organizacji o silnej kulturze coachingowej są w gronie pracodawców najchętniej wybieranych przez pracowników.

To mocne argumenty. Szczególnie dzisiaj, teraz. Badania Grant, Curtayne i Burtona (2009) wskazały, iż korzystanie przez firmy z programu coachingowego wpływa pozytywnie na zdolność osiągnięcia wyznaczonych sobie celów oraz odporność w przypadku napotkania problemów i poprawę pewności siebie. Dodatkowo, coaching podwyższył stopień odczuwanego dobrostanu w miejscu pracy. (Uczestnikami badania była kadra kierownicza i kierownicy wyższego szczebla z sektora pielęgniarskiego australijskiej publicznej służby zdrowia, którzy brali udział w Programie Rozwoju Przywództwa (Leadership Development Program) w ramach ich rozwoju zawodowego. W badaniu wzięło udział 41 uczestników.) [7]  coaching działa

Jaki jest zwrot z inwestycji (ROI) dla coachingu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wcześniej postawić inne: Jak liczy się zwrot z inwestycji dla coachingu? 

ROI liczy się poprzez precyzyjne zdefiniowanie celów coachingu i powiązanie ich z wynikami biznesowymi firmy. Ważne, aby cele te były ściśle powiązane z kluczowymi kwestiami biznesowymi. W kolejnym etapie obliczania wskaźnika ROI precyzyjnie określa się metody ewaluacji procesu dzięki wzięciu pod uwagę narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwie oraz włączeniu do oceny efektywności coachingu pracowników z różnych szczebli organizacji. [8]

Badania Metrix Global LLC pokazały, że coaching nakierowany na rozwój umiejętności przywódczych przyniósł zwrot z zainwestowanych środków na poziomie 529%. [9] Zatem – coaching się po prostu opłaca.

Korzyści z coachingu

Korzyści z coachingu jest całe mnóstwo. Co Klient, to inna historia. Zerknijcie, chociażby na referencje od moich Klientów. Każdy zabiera z procesu coachingu coś dla siebie. Jedni wysokie wyniki, inni spokój, jedni zmianę zawodową, inni wdzięczność za to, co jest. Pricewaterhouse Coopers przeprowadziło w 2008 roku badanie na zlecenie International Coach Federation (ICF). Udział w nim wzięło 2165 osób z 64 krajów. Wyniki badań wykazały poprawę u klientów coachingu w  m.in. następujących obszarach:

 • pewność siebie (80%)
 • związki (73%)
 • kompetencje komunikacyjne (72%) i interpersonalne (71%)
 • wydajność pracy (70%)
 • równowaga pomiędzy życiem zawodowym a osobistym (67%)
 • zarządzanie firmą (61%)
 • zarządzanie czasem (57%)
 • efektywność zespołów (51%) [10].

Korzyści z coachingu dla firm i organizacji

Oczywiście korzyści z coachingu są nie tylko osobiste, ale i organizacyjne. Korzysta jednostka, zespół i cała firma. Badania wyraźnie wskazują na pozytywny wpływ tej metody na wyniki. Szczególnie gdy z coachingu korzysta kadra kierownicza.  Przykładowo opisane w „The Manchester Review” pokazują, że coaching kadry menedżerskiej przełożył się na lepsze działanie firmy w obszarze:

 • produktywności (53%),
 • jakości (48%),
 • obsługi klienta (39%).

Poza tym, co ważne, odnotowano spadek rotacji wśród personelu (32%) i mniejszą liczbę wnoszonych skarg (34%). [11]  coaching działa

Coaching działa – perspektywa coachów w Polsce

W 2012 roku Magdalena Makowska przeprowadziła wśród wykwalifikowanych coachów aktywnych zawodowo badanie jakościowe metodą IDI (na potrzeby przeprowadzenia badania został utworzony scenariusz IDI. Autorka przeprowadziła 12 pogłębionych wywiadów IDI z certyfikowanymi coachami). 
Jako korzyści wynikające z coachingu dla klienta instytucjonalnego badani podali:

 • wzrost wydajności, efektywności,
 • wzrost motywacji pracownika,
 • poprawa relacji interpersonalnych,
 • uwolnienie kreatywności pracownika,
 • poprawa jakości komunikacji.

Jako korzyści wynikające z coachingu dla klienta indywidualnego badani podali:

 • większa świadomość siebie i swojej roli w przedsiębiorstwie,
 • elastyczność, łatwiejsze dopasowywanie się do zmiany,
 • świadomość potrzeb, swoich mocnych i słabych stron,
 • lepsze wykorzystywanie swojego potencjału oraz wiara w siebie,
 • poprawa jakości życia. [12]

A Ty, jakie korzyści możesz wymienić? Brałaś/eś udział w coachingu? Jakie widzisz efekty? Pracujesz jako coach? Co obserwujesz u swoich klientów? Zapraszam do podzielenia się obserwacjami. Może znacie jeszcze inne ciekawe badania? Dajcie znać! Promujmy razem TAKI coaching. Oparty na dowodach. Zmieniający pracowników, liderów, zespoły i całe organizacje. Efektywny. Mocny. Potrzebny. 

Tak jak wspomiałam na wstępnie – jeśli chcesz poczytać o profesjonalnym coachingu – zaparz sobie duuuuży kubek herbaty i rozgość się na tym blogu.
Chcesz wiedzieć czym jest coaching? – zajrzyj TUTAJ
Jak wybrać odpowiedniego dla siebie coacha? – zajrzyj TUTAJ
Jakie są rodzaje coachingu? – zajrzyj TUTAJ, TUTAJ czy TUTAJ
Z jakich narzędzi korzystać podczas coachingu? – zajrzyj TUTAJ
Czym jest superwizja w coachingu? – zajrzyj TUTAJ
Czym jest i czym nie jest coaching? To zapraszam Cię do bardzo lubianego ARTYKUŁU „Odczepcie się wreszcie od coachingu”.

Jeśli interesuje Cię proces coachingu – zapoznaj się z ofertą i zapraszam do KONTAKTU.

Pracujesz na codzień z grupami i zespołami? Chcesz dowiedzieć się więcej o coachingu grupowym i zespołowym? Zerknij do moich książek, które zakupisz sobie TUTAJ.

Skorzystasz z tego artykułu? Jego treść jest dla Ciebie przydatna? Podaj dalej :) Inspirujmy się na wzajem i promujmy razem profesjonalny coaching. Dzięki!

Bibliografia:

[1] Czarkowska, L, D. (2010). Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu. Coaching Review, 1, 40-55.
[2] A. Scoular, Coaching bizesowy, Sopot 2014,  s. 230.
[3] Szewczyk, A. (2014). Wykorzystanie coachingu w rozwoju kompetencji menedżerskich w organizacji. Coaching Review, 1, 117-136.
[4] Pilipczuk, P. (2010). Coaching, refleksja nad teorią, a obszary praktycznych zastosowań w biznesie. Coaching Review, 2.
[5] Szewczyk, A. (2014). Wykorzystanie coachingu w rozwoju kompetencji menedżerskich w organizacji. Coaching Review, 1, 117-136.
[6] https://4value.com.pl/coaching-wywiad-z-prezesem-icf/
[7] Grant, A. M., Curtayne, L., & Burton, G. (2009). Executive coaching enhances goal attainment, resilience and workplace well-being: a randomised controlled study, The Journal of Positive Psychology, 4, 396-407. doi: 10.1080/17439760902992456
[8] Makowska, M. (2013). Coaching jako metoda aktywizacji pracowników w świetle badań jakościowych w Polsce. 
[9] O. Rzycka, Menedżer coachem, Kraków 2010.
[10] www.icf.org.pl, www.coachfederation.org
[11] McGovern, Joy i inni. Maximizing the impact of executive coaching: behavioral change, organizational outcomes, and return of investment. “The Manchester Review: A Journal for People and Organizations in Transition”, 6 (2001) [za:] J. J. Britton, Skuteczny coaching grupowy, Warszawa 2016.
[12] Makowska, M. (2013). Coaching jako metoda aktywizacji pracowników w świetle badań jakościowych w Polsce. 

PODOBNE WPISY:
1. Coaching zespołowy – kiedy to dobry pomysł?

2. Książka „Coaching zespołowy” – premiera!

3. Odczepcie się wreszcie od coachingu