Coaching menedżerski – a co to?

Coaching to w ostatnich latach słowo odmieniane przez wszystkie przypadki. Stał się modny i chętnie wdrażany szczególnie przez prężnie rozwijające się organizacje. Zaczęły uczyć się go nie tylko osoby chcące uprawiać zawód cocha, ale i menedżerowie, chcący wdrażać coachingowy styl zarządzania. Ten profesjonalny, etyczny, procesowy – ma świetne przełożenie na efekty biznesowe. Czym zatem jest coaching menedżerski? Jak lider może korzystać z kompetencji coacha? Po co będąc szefem uczyć się tej metody? Zapraszam do czytania!

Coaching to zgodnie z definicją International Coach Federation, czyli największej organizacji zrzeszającej coachów profesjonalistów, kreatywny proces, który „skłania do myślenia i inspiruje do maksymalizacji zawodowego i osobistego potencjału.”

Coaching pozwala w efektywny sposób wytyczyć i osiągnąć ważne cele, podnieść satysfakcję z życia zawodowego i prywatnego, a także co ważne – stać się bardziej świadomym liderem, managerem. Ta metoda „w pełni wykorzystuje potencjał, kompetencje i umiejętności Klienta. Identyfikuje trudności. Przygotowuje do ich pokonania. Często przekłada się na motywację i większą determinację w działaniu.” (źródło: www.icf.org.pl)

Warto więc z coachingu korzystać jako uczestnik tego procesu. Liderzy to właśnie często – po prostu Klienci, którzy przepracowują na sesjach swoje cele, poznają lepiej swoje kompetencje i stają się bardziej świadomymi przywódcami. Czy to nie wystarcza? Po co uczyć się tej metody? Co menedżer może czerpać z coachingowego podejścia?

Oczywiście dla wielu szefów sam proces wystarcza i nie muszą oni dodatkowo uczyć się metody coachingu. Wielu zaś dochodzi do wniosku, że sposób działania coacha świetnie sprawdziłby się w zarządzaniu, szczególnie młodym pokoleniem – stawiającym na niezależność w działaniu, potrzebującym indywidualnego podejścia i ceniącym przestrzeń na kreatywność. Bycie liderem coachem bardzo wspiera budowanie relacji z zespołem, ułatwia wspólne wyznaczanie celów i wzbudzanie w pracownikach odpowiedzialności do ich realizacji. Co jeszcze menedżer może wziąć z coachingu?

1.POSTAWA

Z coachingu menedżer może przenosić do zarządzania unikalny sposób podejścia do pracownika – oparty na zasadzie partnerstwa, zaufania i szacunku. Może tak jak coach okazywać wiarę w potencjał poszczególnych członków zespołu. W coachingu bazą jest przestrzeganie etycznych zasad – taka postawa ważna jest też na biznesowym gruncie. 

2. CELE I MOTYWACJA

Modele zaczerpnięte z coachingu mogą służyć menedżerom do dookreślania celów jakie mają być realizowane w zarządzanych zespołach. Ułatwiają wspólne podejmowanie decyzji i branie za nie odpowiedzialności przez wszystkie osoby. 

Np. Klasyczny model GROW – złożony z czterech kroków – pozwala wybrać cele zespołowe i indywidualne, przyjrzeć się rzeczywistości – zasobom i ograniczeniom, a także wspólnie zaplanować konkretne kroki do wdrożenia:

G – GENERALNY CEL
R – RZECZYWISTOŚĆ
O – OPCJE
W – WOLA do działania

3. STRUKTURA SPOTKAŃ, OCEN OKRESOWYCH, ROZMÓW MOTYWACYJNYCH

Coachingowy sposób rozmowy może stanowić oś codziennych spotkań, czy tygodniowych – zespołowych, w których ważne jest poznanie perspektywy wszystkich osób oraz półrocznych, na którym weryfikowane są postępy w pracy i rozwoju danego pracownika.

Przykładowo model WIN może być strukturą spotkania – pozawala odwołać się do zasobów, decyzyjności i samostanowienia o sobie. Menedżer może zachowując coachingową postawę zapytać pracownika:

W (WHERE)

Gdzie jesteś na drodze do celu?

I (INVESTIGATING) 

Jakich możesz dokonać zmian?

N (NAME)

Jakie podejmiesz działania?

4. UDZIELANIE KONSTRUKTYWNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

W coachingowym stylu zarządzania ważne jest poznawanie perspektywy pracownika – takie podejście znacznie ułatwia udzielenie konstruktywnej informacji zwrotnej, znalezienie wspólnego języka i zaprojektowanie niezbędnych zmian. Warto rozmowę zacząć od poznania spojrzenia drugiej strony, jej refleksji i wniosków. 

5. PODSUMOWANIE ETAPÓW PROJEKTU, WYCIĄGANIE WNIOSKÓW 

Chcąc podsumować jakiś etap pracy, czy zrealizowanego celu – dzięki odpowiedniej strukturze rozmowy można usłyszeć zarówno dobre, jak i te negatywne wrażenia, a przy tym zaplanować zmiany na przyszłość. Otwartość charakteryzująca coacha jest tu bardzo ważna, bo daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala na szczerą wypowiedź. Warto pytać o:

POZYTYWY

Co szczególnie Wam się podobało?
Co jest sukcesem?
Co się udało?

NEGATYWY

Z czego nie jesteście zadowoleni?  
Co możecie nazwać porażką?
Co się nie udało?

WNIOSKI PRAKTYCZNE

Jakie macie główne wnioski?
Czego można robić więcej?
O co można zadbać na przyszłość?

 

Przestrzeni, w której coaching może być bardzo pomocny jest na pewno jeszcze wiele. Dajcie znać w komentarzu gdzie i kiedy Wy, jako menedżerowie, stosujecie coachingowy styl zarządzania?

A teraz dobra wiadomość! Chcę Wam polecić miejsce, w którym możecie uczyć się coachingu menedżerskiego. Ten program jest absolutnie praktyczny, użyteczny i co ważne – prowadzony przez specjalistów i praktyków. 

Zapraszam serdecznie do zapisów na
studia podyplomowe 2019/2020 „Coaching menedżerski”
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Studia mają na celu dostarczyć praktyczne narzędzia i metody pozwalające liderom stosować coachingowy styl zarządzania w ich codziennej pracy. Uczestnicy nauczą się prowadzić sesje coachingu zgodne ze standardami kluczowych organizacji branżowych – International Coach Federation, Izby Coachingu.

Co ważne, podczas poznawania coachingu jako m.in. metody rozwijania pracowników, ustalania zespołowych celów, uczestnicy zajęć będą mieli także przestrzeń na identyfikację swojego potencjału, wyznaczenie obszarów do zmiany, czyli na wzrost jako skuteczny, odważny przywódca i wzrost jako autentyczny, samoświadomy człowiek.

ADRESACI:
– osoby pełniące kierownicze stanowiska, chcące wdrażać coachingowy styl zarządzania: menedżerowie, dyrektorzy, właściciele firm, liderzy projektów, Scrum Masterzy, koordynatorzy działów,
– absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich),
– studenci V roku studiów jednolitych magisterskich, którzy posiadają kwalifikacje studiów I stopnia, tj. zrealizowali co najmniej 3-letni program edukacji i uzyskali co najmniej 180 punktów ECTS.

Wyróżniającym elementem studiów jest warsztatowy charakter zajęć. Prowadzący to certyfikowani coachowie i trenerzy, mający bogate doświadczenie we wspieraniu menadżerów w rozwoju. Omawiane treści oparte będą na dowodach, a ich fundamentem będzie psychologia i neurobiologia.

KIEROWNIK STUDIÓW: Joanna Grela (coach PCC ICF)

PROGRAM I PROWADZĄCY:
Istota coachingu i jego zastosowanie w zarządzaniu 12-13.10.2019
Joanna Grela (coach PCC ICF)

Psychologiczne podstawy w coachingu 16-17.11.2019
dr Małgorzata Torój (coach PCC ICF)

Neurobiologiczne aspekty procesu coachingowego 7-8.12.2019
Darek Niedzieski (coach PCC ICF)

Coachingowy styl zarządzania – wprowadzenie 18-19.01.2020
Małgorzata Fryszkiewicz (superwizor Izby Coachingu)

Specyficzne kompetencje menedżera-coacha 15-16.02.2020
Anna Miedlarz (trener, doradca, coach)

Coaching kariery 7-8.03.2020
Marta Iwanowska-Polkowska (coach PCC ICF)

Menedżer-coach – relacja i komunikacja z zespołem 4-5.04.2020
Zuzanna Mazurek (coach PCC ICF)

Coaching zespołowy 25-26.04.2020
Rafał Szewczakfał Szewczak (coach PCC ICF)

Psychologiczne mechanizmy wstydu i odwagi w coachingu 23-24.05.2020
Joanna Chmura (coach PCC ICF)

Coaching przedsiębiorczości i superwizja 20-21.06.2020
Joanna Grela (coach PCC ICF)

Zapraszamy do zapisów! Chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Dalsze szczegóły dotyczące zapisów uzyskają Państwo w Studia podyplomowe KUL.

Rejestracja pod linkiem: https://rekrut.kul.lublin.pl/rktreg.html

 

WYDARZENIE NA FB: KLIKNIJ TUTAJ

 

 

Źródła modeli:

1. (GROW) J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności. Warszawa 2011, s. 69.
2. (WIN) C. Wilson, Coaching biznesowy, Warszawa 2010, s. 252.

Zapraszam, zapisz się na newsletter zmieniający perspektywę:

P.S. Też nie lubię checkboxów, ale chcę działać w pełni profesjonalnie:) Obiecuję nie wysyłać spamu, tylko wartościowe treści.

Zgody udzielone: Joanna Grela, możesz je w każdej chwili wycofać, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

Newsletter zmieniający perspektywę: