DIAGNOZA DISC D3

TEST KOMPETENCJI DISC D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

DISC D3™ jest jednym z najbardziej czułych narzędzi diagnostycznych na świecie, łączy w sobie 4 analizy:

 • DISC (4 style zachowania, określające styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • TEAMS (style myślenia o pracy w zespole)
 • VALUES (wartości, które stoją za decyzjami)
 • BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki)

Czym D3™ różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS?

Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3™ bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować, ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje). D3™ nie etykietuje, bazuje na potencjale badanego. Co ważne, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, przywództwo

Jesteś pracownikiem działu HR? Jesteś liderem zespołu? Jakie masz korzyści z zastosowania D3™?

 • Otrzymasz szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
 • Uzyskasz informację o mocnych stronach i ograniczeniach pracownika, m.in. o zdolności do podejmowania decyzji,  proaktywności w zmianie,  zdolnościach organizacyjnych, umiejętności rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu
 • Poznasz preferowane role pracownika w zespole
 • Zobaczysz co daną osobę motywuje do osiągania lepszych efektów
 • W połączeniu z benchmarkiem zyskasz obiektywną ewaluację kompetencji pracownika

Czas wykonania: ok. 35 min.

Sposób wypełnienia: dostęp do testu kompetencji jest online. Po dokonaniu zakupu w ciągu 24 godzin otrzymasz e-mail z instrukcjami i link do wypełnienia testu. Osoba wypełniająca test może zapisać raport końcowy w formie pliku PDF (może zawierać Twoje logo).

Możesz wypełnić tylko jeden wybrany z czterech możliwych testów – sam DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

Co mierzy test DISC?

DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności.

Model DISC B (2)

Wypełniając test dowiesz się:

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników.
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach.
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę i jak szybko dostosowujesz się do zmian.
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur.
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji.
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie.

Co mierzy test TEAMS?

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

TeamsKreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania, pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”
Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania, pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”
Analityk   jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów, pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”
Koordynator – buduje zespół, wyznacza cel, nadzoruje realizację zadań, pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”
Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku, pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Co mierzy test VALUES?

Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania.

Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Wartośći (1)Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.
Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.
Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.
Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Co mierzy test BAI (Behavioral Attitude Index)?

Test ten mierzy wewnętrzne motywacje – siłę 6 postaw w miejscu pracy, które przekładają się na wyniki. Test pozwala lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi. Widzimy co się dla badanej osoby w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby działać efektywnie.

Wiedza (Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań.
Ekonomia (Economic)- dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych.
Artyzm (Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności.
Solidarność (Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi.
Wpływ (Power/Political) – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań.
Wewnętrzny spokój (Inner Awareness) – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.

Polecam! Dla mnie cały test DISC D3 okazał się niezwykle cenny w zawodowym i osobistym rowoju. Zapraszam do kontaktu!