DIAGNOZA

IMG_6784 JAK BĘDĘ WSPIERAĆ CIĘ JAKO PSYCHOLOG I HR-OWIEC? 

Znać siebie to siła. Znając siebie można zmieniać świat.


Profesjonalne metody diagnostyczne 
stanowią pierwszy krok 
w stronę świadomych, realnych i trwałych zmian. Zmian na lepsze.


Jako trener wkroczyłam do biznesu w 2006 roku. Te lata doświadczeń i awansu od asystentki działu personalnego, przez specjalistę i HR menadżera, aż do bycia coachem wewnętrznym – pozwoliły mi dogłębnie poznać i zrozumieć funkcjonowanie korporacji, MŚP i organizacji pozarządowych.

Psychologiczna wiedza z 5-letnich studiów, a potem z podyplomowych i dziesiątek szkoleń, dopiero w połączeniu z doświadczeniem w pracy w branżach handlowej, finansowej i doradczo-szkoleniowej pozwalają mi być dla Ciebie partnerem i realnym wsparciem.

Stawiam na przemyślane działania, na wdrażanie zmian zgodnych z faktycznymi potrzebami, a nie podążaniem za rynkowymi trendami i chwilowymi modami. Pomocne są mi w tym skuteczne narzędzia ułatwiające wyznaczanie kierunku współpracy coachingowej i szkoleniowej. Pozwalają przyjrzeć się zasobom danego pracownika, ale i ułatwiają zmianę perspektywy i systemowe ujęcie danego zespołu, a nawet całej organizacji:

 

TEST KOMPETENCJI DISC D3™ (DISC/ TEAMS/ VALUES/BAI)

DISC D3™ jest jednym z najbardziej czułych narzędzi diagnostycznych na świecie, łączy w sobie 4 analizy:

 • DISC (4 style zachowania, określające styl komunikacji, poziom decyzyjności, poziom analitycznego myślenia, samodzielność, reakcja na zmianę, odporność na stres, organizacja pracy, wartości dla zespołu, obszary do rozwoju)
 • TEAMS (style myślenia o pracy w zespole)
 • VALUES (wartości, które stoją za decyzjami)
 • BAI (wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki)
Czym D3™ różni się od innych narzędzi diagnostycznych, np. DiSC Polska, Insights Discovery, MBTI, FRIS? Wykorzystując metaforę góry lodowej, test kompetencji D3™ bada nie tylko zachowania, które da się zaobserwować, ale też to, co jest poniżej poziomu wody, czego nie widać a co wpływa na zachowania (role zespołowe, wartości, wewnętrzne motywacje). 
D3™ nie etykietuje, bazuje na potencjale badanego. Co ważne, bierze pod uwagę 3 a nie 2 dominujące style zachowania, 12 nietypowych wyników, co daje aż 40 różnych profili samego DISC, 240 w badaniu D3™ i 1440 w D3™ i BAI.

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, przywództwo

Jesteś pracownikiem działu HR? Jesteś liderem zespołu? Jakie masz korzyści z zastosowania D3™?

 • Otrzymasz szczegółowe informacje na temat stylu zachowania, czynnikach motywujących i stylu pracy w zespole
 • Uzyskasz informację o mocnych stronach i ograniczeniach pracownika, m.in. o zdolności do podejmowania decyzji,  proaktywności w zmianie,  zdolnościach organizacyjnych, umiejętności rozwijania relacji z klientami i wewnątrz zespołu
 • Poznasz preferowane role pracownika w zespole
 • Zobaczysz co daną osobę motywuje do osiągania lepszych efektów
 • W połączeniu z benchmarkiem zyskasz obiektywną ewaluację kompetencji pracownika

Czas wykonania: ok. 35 min.

Sposób wypełnienia: dostęp do testu kompetencji jest online. Po dokonaniu zakupu w ciągu 24 godzin otrzymasz e-mail z instrukcjami i link do wypełnienia testu. Osoba wypełniająca test może zapisać raport końcowy w formie pliku PDF (może zawierać Twoje logo). Możesz wypełnić tylko jeden wybrany z czterech możliwych testów – sam DISC, TEAMS, VALUES, BAI.

Co mierzy test DISC?
DISC to 4 style zachowań, opracowane na podstawie badań amerykańskiego psychologa, Williama Marstona (1893-1947). Analizując ludzkie zachowania w konkretnym środowisku i w konkretnych sytuacjach,  okazało się, że ludzie o podobnych stylach zwykle bardzo podobnie się zachowują. Co ciekawe, każdy z nas ma w sobie te 4 style zachowań, ale w różnym stopniu ich intensywności. Model DISC B (2) Wypełniając test dowiesz się:

 • Jakie są Twoje mocne strony i co Cię motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników.
 • Jak radzisz sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach.
 • Jak postrzegasz zmiany – jako szansę czy przeszkodę i jak szybko dostosowujesz się do zmian.
 • Jaką postawę przyjmujesz wobec obowiązujących standardów i procedur.
 • Jak próbujesz wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji.
 • Według jakiego klucza dobierasz argumenty w rozmowie.
Co mierzy test TEAMS?
Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.
Kreator – generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania, pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”
Realizator – jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania, pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”
Analityk   jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów, pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”
Koordynator – buduje zespół, wyznacza cel, nadzoruje realizację zadań, pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”
Strateg – poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku, pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

Co mierzy test VALUES?
Góra lodowa jest dobrą analogią do opisania tego, czym są wartości, jak wpływają na styl osobowości. Osobowość i zachowanie to te części góry lodowej, które jesteśmy w stanie zobaczyć (DISC/TEAMS), podczas gdy wartości (VALUES) są ukryte pod powierzchnią, wpływając na nasze decyzje i działania. Test kompetencji VALUES mierzy wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji.

Wartośći (1)Lojalność – wysoki wynik świadczy o tym, że badany jest lojalny tak wobec osoby, jak i systemu i podejmuje decyzje, kierując się właśnie tą wartością.
Niezależność – osoba kierująca się tą wartością, lubi wolność, chce działać według własnych zasad i mieć możliwość wyrażania siebie.
Równość – wysoki poziom tej wartości mówi o tym, że badana osoba oczekuje równego traktowania, tych samych zadań i przywilejów dla wszystkich, bez wyjątku.
Uczciwość – osoba z wysokim poziomem tej wartości jest skłonna do kompromisów, jest elastyczna co do zasad, ale nie zapomina o celu, który ma osiągnąć.

Co mierzy test BAI (Behavioral Attitude Index)?

Test ten mierzy wewnętrzne motywacje – siłę 6 postaw w miejscu pracy, które przekładają się na wyniki. Test pozwala lepiej rozumieć podejście do pracy, styl komunikacji, sposób współpracy z innymi. Widzimy co się dla badanej osoby w tym momencie liczy w życiu oraz czego może potrzebować, aby działać efektywnie.

Wiedza (Knowledge) – dążenie do wiedzy, poznawania nowych rozwiązań.

Ekonomia (Economic)- dążenie do osiągania mierzalnych, konkretnych rezultatów, w tym finansowych.

Artyzm (Artistic) – dążenie do wyrażania siebie, swojej kreatywności.

Solidarność (Social/Humanitarian) – dążenie do poprawy sytuacji innych ludzi.

Wpływ (Power/Political) – potrzeba wpływania na innych, zmiany ich zachowań.

Wewnętrzny spokój (Inner Awareness) – dążenie do spokoju, harmonii, działania zgodnie z przyjętym systemem wartości.

Polecam! Dla mnie cały test DISC D3 okazał się niezwykle cenny w zawodowym i osobistym rowoju. Zapraszam do kontaktu!

INSIGHTFUL PROFILER (iP121) – NARZĘDZIE PSYCHOMETRYCZNE DO BADANIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ip 121

Insightful Profiler (iP121) to narzędzie psychometryczne do kompleksowego badania (profilowania) osobowości zawodowej. Jako konsultant certyfikowany przez Advisio Poland zapraszam do skorzystania z badania. Polecam ten kwestionariusz, ponieważ jest wystandaryzowany, rzetelny, trafny i znormalizowany w Polsce. Bazuje na pięcioczynnikowym modelu osobowości tzw. „Wielkej Piątce” (ang. The Big Five).

Kwestionariusz służy do badania predyspozycji, a także kluczowych obszarów funkcjonalnych. Pozwala określić m.in.:

 • Odporność: poziom odporności na stres oraz gotowości do podejmowania nowych i/lub trudnych zadań
 • Rzetelność: poziom zorganizowania i konsekwencji w działaniu oraz rozwagi przy podejmowaniu decyzji
 • Schematyzm: poziom kreatywności, niezależności w myśleniu oraz przychylności wobec nowości, zmian i ciągłego rozwoju osobistego (np. własnych kompetencji)
 • Ekspansywność: poziom asertywności, proaktywności, gotowości do rywalizowania i podejmowania ryzyka

Badanie wykonuję zarówno na zlecenie osób pracujących w danej organizacji, jak i dla Klientów indywidualnych. Zobacz gdzie można to narzędzie wykorzystać:

PERSPEKTYWA PRACOWNIKA DZIAŁU HR / KIEROWNIKA ZESPOŁU / SZEFA PROJEKTU

Narzędzie Insightful Profiler™ (iP121) ułatwi Ci odpowiedź na pytania:

 • Co (de)motywuje daną osobę?
 • Do rozwoju jakich kompetencji ma szczególne predyspozycje?
 • Jakie ewentualne ryzyko personalne wnosi sobą do firmy lub na nowe stanowisko?
 • Czy(m) zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych kandydatów?
 • Do pełnienia jakich ról w zespole ma predyspozycje?

iP121 możesz zastosować do:

 • Analizy potrzeb rozwojowych pracowników
 • Planowania indywidualnej ścieżki kariery oraz tworzenie planów sukcesji
 • Identyfikacji talentów (tj. pracowników o dużym potencjalne rozwojowym)
 • Selekcji zawodowej
 • Alokacji personelu i derekrutacji (zwolnień)

Chcesz zamówić badanie? Zapraszam do kontaktu! 

PERSPEKTYWA INDYWIDUALNA

Narzędzie Insightful Profiler™ (iP121) ułatwi Ci poznanie samego siebie i podjęcie dobrych zawodowych decyzji. Poznasz odpowiedź na pytania:

 • Jakie są moje główne predyspozycje?
 • W jakim miejscu pracy mogę najpełniej wykorzystać swój potencjał?
 • Do rozwoju jakich kluczowych kompetencji zawodowych mam zadatki?
 • Jakie mam wewnętrzne bariery utrudniające mój rozwój zawodowy?
 • Co mnie wyróżnia na tle innych osób?
 • Jakie role mogę pełnić pracując w zespołach?

iP121 możesz zastosować kiedy:

 • Chcesz dobrze zaplanować swoją ścieżkę kariery.
 • Potrzebujesz zmiany zawodowej, tylko nie wiesz jakiej.
 • Chcesz wrócić na rynek pracy, albo się przebranżowić.
 • Czeka Cię ważna rozmowa rekrutacyjna.
 • Myślisz o awansie i chcesz lepiej poznać swoje predyspozycje.
 • Chcesz poznać siebie, swoje motywacje, ale i ograniczenia.

Chcesz zamówić badanie? Zapraszam do kontaktu! 

Proces badania składa się z następujących kroków:

 1. Najpierw określamy cel badania. W pierwszej rozmowie szukamy pytania na jakie chcesz dzięki temu kwestionariuszowi uzyskać odpowiedź. To też przestrzeń na rozwianie pytań i wątpliwości. Poza tym przyjrzymy się Twojemu poziomowi motywacji lub innej badanej na Twoje zlecenie osoby (np. jeśli test zamawiany jest dla menadżera w organizacji, czy dla kandydata do awansu).  Badanie osobowości polega na ocenie samego siebie, więc odpowiednie podejście do samego badania, a później do wyników to bardzo ważny aspekt.
 2. Badanie kwestionariuszem iP121 odbywa się on-line. Respondent otrzymuje link do platformy, na którą może zalogować się w odpowiednim dla siebie miejscu i czasie. Samo wypełnienie kwestionariusza trwa około 20 minut.
 3. Przygotowuję indywidualny raport na bazie otrzymanych wyników. W raporcie zawieram próbę odpowiedzi na pytanie jakie ustaliliśmy na początku procesu.
 4. Spotykamy się na 1,5 godzinnej sesji informacji zwrotnej, która ma charakter coachingowy. Patrząc na wyniki testu Ty lub Twój pracownik będzie mieć możliwość poszerzyć swoją perspektywę i lepiej poznać siebie. Poza tym to idealny czas na zaplanowanie dalszego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej? Zajrzyj na stronę Advisio Polnad do zakładki Insightful Profiler. Zaciekawiony? Napisz do mnie – do końca października mam promocyjną cenę za wykonane badanie i udzieloną sesję informacji zwrotnej.  

 

JAK BĘDĘ WSPIERAĆ CIĘ JAKO TRENER?

Wierzę, że skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, to klucz do sukcesu organizacji.

Z przyjemnością obserwuję przebudzenie potencjału ukrytego
w uczestniczących w szkoleniach zespołach
i niezwykłą siłę efektu synergii.

METODOLOGIA

Szkolenia są bez wątpienia moją pasją. Patrzę na nie systemowo – przynoszą najlepsze efekty, jeśli nie są epizodem w funkcjonowaniu Firmy, ale elementem przemyślanego procesu rozwojowego. Szanuję czas Klientów – wiem jak ważna jest gruntowna analiza potrzeb, dopasowanie metod wspierających lub naprawczych, efektywne wdrożenie i rzetelna informacja zwrotna.

Współpracując z organizacjami – wykorzystuję profesjonalne testy psychologiczne. Zachęcam do patrzenia na Firmę z różnych perspektyw. Jako certyfikowany konsultant szczególnie chętnie korzystam z kwestionariusza badającego osobowość zawodową – iP121 oraz z testu kompetencji DISC D3.  Tworzę autorskie projekty rozwojowe, które realizują potrzeby uczestników zajęć, przy uwzględnieniu specyfiki i misji danej organizacji.

Merytorka na wysokim poziomie to fundament moich zajęć. Solidne kolumny tworzą dziesiątki przykładów z życia wziętych. Dachem zaś jest moja uważność na grupę, otwartość i stworzone bezpieczne warunki sprzyjające twórczej pracy.

Szkolenia, które prowadzę, poza realizacją określonego tematu, mają zawsze na celu inspirację uczestnika do dalszego rozwoju. Jestem w kontakcie z tymi, którzy chcą poszerzyć wiedzę. Z trenera mogę stać się coachem dla tych, którzy chcą wsparcia w okresie wdrażania w życie nowych rozwiązań.

TEMATYKA SZKOLEŃ JAKIE REALIZUJĘ

1. Z COACHINGU:

 • Podstawowe kompetencje coacha (szczególnie coacha wewnętrznego)
 • Narzędzia w pracy coacha
 • Coaching grupowy i zespołowy
 • Zmiana perspektywy sednem coachingu – metody i narzędzia
 • COACH Z PERSPEKTYWAMI™ – 99-dniowy program rozwojowo-superwizyjny dla coachów (więcej TUTAJ)

2. Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM:

 • Budowanie zespołu i integracja go wokół wspólnych wartości
 • Zarządzanie przez coaching
 • Doskonalenie kompetencji przywódczych

3. Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH:

 • Model MDZ , czyli motywacja do zmiany
 • Budowanie poczucia własnej wartości
 • Efektywność i organizacja pracy

4. Z BUDOWANIA WIZERUNKU coacha, trenera, lidera:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Marka osobista

OPINIE MOICH KLIENTÓW ZNAJDZIESZ TUTAJ.

Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz Zapisz