Prawa ludzkiej natury #Recenzja 15

Prawa ludzkiej natury – któż nie chciałby ich poznać? Na pewno wiedza z obszaru ludzkich zachowań, motywów, popędów i emocji bardzo przydaje się w pracy „pomagaczy”, czyli trenerów, coachów, psychologów, terapeutów. Ale czy tak naprawdę nie jest potrzebna każdemu z nas? Znać reguły rządzące zachowaniami, rozumieć je i w rezultacie działać bardziej świadomie – myślę, że przydatne jest nie tylko w zawodowych wyzwaniach, ale i na codzień, szczególnie w kontekście budowania relacji, radzenia sobie z otaczającymi nas różnorodnymi ludźmi. 

Na szczęście wiedzy w tym temacie nie brakuje. Na szczęście Robert Greene zebrał ją w jednym miejscu. Na szczęście pojawiła się w Polsce jego książka „Prawa ludzkiej natury”. Po jej przeczytaniu nic już nie będzie takie samo :)

Autor tego wielkiego tomu (566 stron!) jest amerykańskim psychologiem, autorem książek dotyczących psychologii i socjologii. Napisał między innymi „48 praw władzy” oraz „33 strategie wojenne”. W swojej najnowszej książce „Prawa ludzkiej natury” w 18 rozdziałach przedstawił prawa i reguły, które mają wpływ na nasze zachowanie. Świadomość ich istnienia oraz zrozumienie sposobu ich działania jest kluczem do zrozumienia otaczających nas ludzi, naszych Klientów w procesach rozwoju i… nas samych.

Jak zbudowana jest książka „Prawa ludzkiej natury”?

Robert Greene w swojej książce porusza takie tematy jak poczucie celu, zazdrość, krótkowzroczność, agresja czy narcyzm. Każdy rozdział rozpoczyna się przedstawieniem postaci historycznej i jej zachowania. Następnie opisana jest interpretacja tego zachowania. Wśród znanych osób pojawili się między innymi psycholog Erickson,  król Ludwik XVI, Mery Shelley (autorka powieści Frankenstein) czy Gabrielle Chanel (projektantka).

Każdy rozdział ma taki sam schemat:

  • krótkie wprowadzenie w dane zagadnienie
  • opis zachowania osoby
  • interpretacja tego zachowania
  • klucze do ludzkiej natury – czyli wyjaśnienie mechanizmów działania danego zachowania
  • praktyczne wskazówki, które mają pomóc czytelnikom zmieniać swoją perspektywę :)

I do tego książka jest piękna. Będzie ozdobą każdej biblioteczki – ma twardą oprawę, zawiera tasiemkę, jest szyta. I… możesz ją wygrać w moim konkursie! :) Doczytaj artykuł do końca i dowiedz się jakie są zasady zabawy.

Prawa ludzkiej natury

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

Autor obiecuje, że po przeczytaniu jego książki zmienić się może bardzo wiele:

„Po pierwsze, Prawa zaczną zmieniać Cię w spokojnego i nastawionego strategicznie obserwatora innych ludzi, pomagając Ci uwalniać Cię od emocjonalnych dramatów, które niepotrzebnie przeżywasz.”

„Po drugie , Prawa uczynią Cię mistrzem interpretacji nieustannie wysyłanych przez innych ludzi sygnałów, dając Ci tym samym znacznie większe możliwości oceny ich charakteru.”

„Po trzecie, Prawa umożliwią Ci rozpoznawanie i wprowadzenie w pole ludzi o toksycznych typach osobowości, którzy mogą wywołać trwałe szkody emocjonalne i których na pewno spotkasz na swojej drodze.”

„Po czwarte, dzięki Prawom dowiesz się o rzeczywistych mechanizmach motywowania i wywierania wpływu na innych, a tym samym znacząco ułatwisz sobie życie.”

„Po piąte, Prawa uświadomią Ci, jak głęboko funkcjonują w Tobie siły ludzkiej natury, dzięki czemu będziesz mógł zmienić negatywne wzorce własnych zachowań.”

„Po szóste, Prawa zmienią Cię w kogoś bardziej empatycznego, kto tworzy mocniejsze i bardziej satysfakcjonujące więzi z otaczającymi go ludźmi.”

„I na koniec, Prawa zmienią Twoje wyobrażenia o własnym potencjale, dzięki czemu pojmiesz, że istnieje w Tobie wyższa, doskonała jaźń, do której zechcesz dotrzeć.”

I nie myli się – po przeczytaniu tej lektury zmienia się nasze podejście do ludzkich zachowań. Patrzymy na innych bardziej wnikliwie. Nie oceniamy tak szybko. Jesteśmy bardziej ciekawi motywu czyjegoś działania. Wszystko to ogromnie przydaje się w  pracy coacha, ale i na codzień, po prostu, bo jak rzekł A. Czechow „Człowiek stanie się lepszym wtedy, gdy zobaczy, jaki w istocie jest.” 

Co mnie szczególnie zaciekawiło w książce „Prawa ludzkiej natury”?

Dla mnie ciekawe były wszelkie wątki związane ze zmianą perspektywy (oczywiście ;), czyli popatrzenie nieco „z boku” na to co robię, jak patrzę na innych. Świadomość chociażby różnych efektów, którym ulegamy, pozwala nabrać dystansu i na nowo popatrzeć na siebie i innych. Np.: – efekt aureoli, czyli przypisywanie pozytywnych cech komuś i założenie, że ma też inne pozytywne cechy np. ludzie dobrze się prezentujący wydają się godni zaufania,
efekt obwiniania – czyli szukania przyczyn porażek w innych lub w okolicznościach, żeby tylko uchronić się od bolesnego popatrzenia na własne błędy, 
– efekt przeświadczenia – czyli trzymanie się koncepcji, które nam odpowiadają i mimo wątpliwości przekonywanie samych siebie o słuszności wybranej idei.

Czy ja tak robię? Któremu z efektów ulegam i kiedy? Co to powoduje? Co mogę zrobić, by działać bardziej racjonalnie? Autor przychodzi z pomocą, bo podpowiada jakie są sposoby na „rozbudzanie racjonalnej jaźni” m.in.:
– poznanie samego siebie,
– analizowanie emocji,
– wydłużanie czasu reakcji,
– akceptowanie ludzi jako faktów – czyli nie zmienianie ich na siłę.

„Problem polega na tym, że nieustannie osądzamy ludzi, pragnąc by byli kimś, kim nie są. Chcemy ich zmieniać. (…)
Zamiast tego powinniśmy postrzegać innych ludzi jako zjawiska tak neutralne jak komety lub rośliny. Oni po prostu istnieją (…)
Zamiast się opierać i próbować ich zmieniać, bierz to, co Ci dają. Niech dążenie do zrozumienia ludzi stanie się dla Ciebie zabawną grą, rozwiązywaniem zagadek.”

Drugim ciekawym rozdziałem jest dla mnie ten o Miltonie Ericksonie i dostrzeganiu tego, co kryje się pod ludzkimi maskami. Fascynująca jest uważności tego wybitnego psychologa na język ciała drugiego człowieka. Inspirujące jest jego motto „Obserwuj, obserwuj, obserwuj” – tak pasujące do pracy trenera, coacha, lidera. Otwartość Ericksona na komunikację niewerbalną, którą wręcz trzeba odczuwać fizycznie, a nie tylko poprzez myślenie, zaprasza i mnie do dalszego rozwoju słuchania globalnego moich Klientów, patrzenia na nich jeszcze uważniej, do ćwiczenia zdolności obserwacyjnych. 

Trzecim zaś, szczególnie cennym rozdziałem, jest ten o działaniu w poczuciu celu. Cele bowiem, to w procesach coachingu temat numer jeden. Autor w strategiach rozwijania poczucia celu wymienia, jakże często pojawiające się na coachingu tematy np.:
– odkrywanie swojego życiowego powołania – sięganie do dziecięcych marzeń i tęsknot,
– budowanie drabiny celów, czyli podzielenie nadrzędnego celu na te mikro, możliwe do wykonania tydzień po tygodniu i dzień po dniu, 
– wykorzystywanie oporu i bodźców negatywnych  – jako sposobu na podniesienie umiejętności i doprecyzowanie swojego celu. 

Reasumując – warto sięgnąć po tę lekturę. Skutecznie zmienia perspektywę :) Kupisz ją TUTAJ.

Największe odkrycie moich czasów to prawda,
że człowiek może zmienić siebie, zmieniając swój stosunek do świata.” W. James

A teraz niespodzianka – konkurs, w którym możecie wygrać książkę „Prawa ludzkiej natury”. Zadanie jest takie: udostępnij ten artykułu na swoim profilu na portalu Facebook i/lub Instagram wraz z hasztagiem #zmieńperspektywę oraz napisz odpowiedź na pytanie: Co w ludzkiej naturze mnie fascynuje? i dodaj ją tutaj w komentarzu na blogu lub pod postem promującym artykuł na Facebooku lub Instagramie na moim profilu. Bawimy się do 9 marca, wtedy ogłoszę zwycięzcę!

A pełen Regulamin konkursu poniżej:

Regulamin konkursu „Prawa ludzkiej natury”

I Postanowienia ogólne
1.Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Prawa Ludzkiej Natury”.
2.Organizatorem Konkursu jest Joanna Grela, www.joannagrela.pl/blog, zwana dalej Organizatorem.
II Uczestnicy konkursu
1.Uczestnikiem Konkursu może być osoba, spełniająca następujące kryteria:
-pełnoletnia osoba fizyczna,
-posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby spokrewnione lub spowinowacone z twórcą Konkursu.
3.Uczestnik konkursowy wraz z dodaniem zgłoszenia konkursowego potwierdza iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z2014r.,poz.1182zezm.) i RODO. 
III Zasady konkursu
1.Konkurs rozpoczyna się wraz z zamieszczeniem notki konkursowej na stronie internetowej-blogu prowadzonej przez Organizatora/ fanpage’u / profilu na Instagramie.
2.Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook/ Instagram. Serwis Facebook/ Instagram nie ponosi odpowiedzialności względem Uczestników w związku z organizacją Konkursu. Facebook/ Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
3.Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
4.Zadaniem w Konkursie jest:
a)Udostępnienie tego artykułu na swoim profilu na portalu Facebook i/lub Instagram wraz z hasztagiem #zmieńperspektywę.
b)Udzielnie odpowiedzi konkursowej na pytanie: Co w ludzkiej naturze mnie fascynuje? i dodanie jej tutaj w komentarzu na blogu lub pod postem promującym artykuł na Facebooku lub Instagramie na profilu Organizatora (www.instagram.com/zmien_perspektywe). 
c)Odpowiedź nie może być skopiowane od innego uczestnika konkursu.
5.Spośród wszystkich odpowiedzi Organizator wybierze jedną najbardziej ciekawą odpowiedź. 
IV Nagrody w konkursie
1.Nagrodą w konkursie jest książka „Prawa ludzkiej natury”.
2.Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na inną nagrodę oraz niemożliwa jest wypłata równowartości nagrody.
3.Osoba, której przyznano nagrodę rzeczową, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej podając poniższe dane:
-Imię i nazwisko
-Adres dostarczenia przesyłki
-Numer telefonu dla kuriera
V Zasady przyznawania i wydawania nagród
1.Jeden Zwycięzca może otrzymać tylko jedną nagrodę, o której mowa w punkcie IV.
2.Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej przez Organizatora, za pomocą komentarza tutaj na blogu i pod postem znajdującym się na profilu Facebook i Instagramowym Organizatora.
3.W odpowiedzi na opublikowany komentarz Zwycięzca jest zobowiązany w ciągu 2 dni przesłać Organizatorowi na wskazanego maila (poczta@joannagrela.pl) dane adresowe do wysłania nagrody.
4.Organizator wyśle Zwycięzcy nagrodę pocztą kurierską w terminie 30 dni od dnia otrzymania danych adresowych.
5.Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.
6.Zwycięzca, przy odebraniu nagrody zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, Zwycięzca zobowiązany jest do spisania protokołu szkody, który posiada kurier. Bez protokołu szkody Organizator nie może rozpocząć procedury zwrotu ani reklamacji uszkodzonej przesyłki.
7.Zwycięzca może zrzec się prawa do wygranej nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
8.Organizator podejmuje tylko jedną próbę dostarczenia nagrody.
VI Prawa i obowiązki uczestników
1.Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
2.Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
3.Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

UFF :) To zapraszam do zabawy!!! Udostępniajcie artykuł i piszcie swoje odpowiedzi! Nagroda czeka! :)

PODOBNE WPISY:

  1. Jak Nosowska zmieniła mi perspektywę #Recenzja 13
  2. Wszystko zaczyna się w głowie! Zmień myślenie o… sobie! #Recenzja 11
  3. Książki, które czytają moi Klienci #TOP14
Zapraszam, zapisz się na newsletter zmieniający perspektywę:

P.S. Też nie lubię checkboxów, ale chcę działać w pełni profesjonalnie:) Obiecuję nie wysyłać spamu, tylko wartościowe treści.

Zgody udzielone: Joanna Grela, możesz je w każdej chwili wycofać, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

Newsletter zmieniający perspektywę: