Samoświadomość Lidera = siła w zarządzaniu

Znajomość siebie wspiera decyzyjność, ułatwia stawianie granic, pomaga w budowaniu relacji interpersonalnych. Zapraszam Cię zatem Drogi Liderze do samotnej podróży w głąb siebie, do owocnej refleksji nad samym sobą. Poniżej znajdziesz listę umiejętności menedżerskich, które wg opracowania W.Q. Judg i J. Cowell „The Brave New World of Executive Coaching” z 1997 roku będą niezbędne menedżerom przyszłości. Obserwując wymagania stawiane liderom stwierdzam, że ta „przyszłość” jest dziś. Ćwiczenie wykonuj w następującej kolejności: 1. Najpierw określ od 1 do 10 kolejno każdą z umiejętności oceniając swój stan obecny. Przy założeniu, że 1 to niskie natężenie tej umiejętności, a 10 to natężenie maksymalne. 2. Następnie określ od 1-10 jaki stan byłby dla Ciebie pożądany w każdej z umiejętności. Do czego chcesz dążyć, co osiągnąć?

STAN OBECNY

STAN DOCELOWY

SPOSOBY NA ZMIANĘ

  1. Przeprowadzanie zmian
 
  1. Modyfikacja stylu interakcji z otoczeniem
 
  1. Realizacja celów o długofalowym charakterze
 
  1. Budowa zaufania
 
  1. Zachowanie równowagi pomiędzy pracą, a życiem osobistym
 
  1. Odbiór informacji z otoczenia, słuchanie
 
  1. Precyzowanie celów i sposobów ich osiągania
 
  1. Realizacja działań technicznych
 
  1. Wystąpienia publiczne i przekonywanie
 
  1. Radzenie sobie ze stresem
 
  3. W których obszarach jest największa różnica pomiędzy stanem obecnym, a docelowym? 4. Która umiejętność nie ma dla Ciebie dzisiaj znaczenia? 5. Wzmocnienie których umiejętności przyniesie Ci największe korzyści? 6. Które z umiejętności chcesz zmienić w pierwszej kolejności? 7. Podkreśl wybrane umiejętności, które chcesz zmienić i wpisz w polu „SPOSOBY NA ZMIANĘ” jakie możesz podjąć działania, żeby osiągnąć stan docelowy. 8. Na koniec określ termin wykonania tych działań i… w drogę w kierunku samorozwoju!   Źródło: Sidor-Rządkowska, M. red. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer
Zapraszam, zapisz się na newsletter zmieniający perspektywę:

P.S. Też nie lubię checkboxów, ale chcę działać w pełni profesjonalnie:) Obiecuję nie wysyłać spamu, tylko wartościowe treści.

Zgody udzielone: Joanna Grela, możesz je w każdej chwili wycofać, uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.