SZKOLENIA

szkolenia strona

Wierzę, że skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
to klucz do sukcesu organizacji.

Z przyjemnością obserwuję przebudzenie potencjału ukrytego
w uczestniczących w szkoleniach zespołach
i niezwykłą siłę efektu synergii.

JAK PRACUJĘ

Szkolenia są bez wątpienia moją pasją. Patrzę na nie systemowo – przynoszą najlepsze efekty, jeśli nie są epizodem w funkcjonowaniu Firmy, ale elementem przemyślanego procesu rozwojowego. Szanuję czas Klientów – wiem jak ważna jest gruntowna analiza potrzeb, dopasowanie metod wspierających lub naprawczych, efektywne wdrożenie i rzetelna informacja zwrotna.

Współpracując z organizacjami – wykorzystuję profesjonalne metody np. DISC Everything Manager, testy psychologiczne. Zachęcam do patrzenia na Firmę z różnych perspektyw. Tworzę autorskie projekty rozwojowe, które realizują potrzeby uczestników zajęć, przy uwzględnieniu specyfiki i misji danej organizacji.

Merytorka na wysokim poziomie to fundament moich zajęć. Solidne kolumny tworzą dziesiątki przykładów z życia wziętych. Dachem zaś jest moja uważność na grupę, otwartość i stworzone bezpieczne warunki sprzyjające twórczej pracy.

Szkolenia, które prowadzę, poza realizacją określonego tematu, mają zawsze na celu inspirację uczestnika do dalszego rozwoju. Jestem w kontakcie z tymi, którzy chcą poszerzyć wiedzę. Z trenera mogę stać się coachem dla tych, którzy chcą wsparcia w okresie wdrażania w życie nowych rozwiązań.


 TEMATYKA SZKOLEŃ JAKIE REALIZUJĘ

1. Z COACHINGU, COACHINGU GRUPOWEGO I ZESPOŁOWEGO

2. ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM:

– Zarządzanie przez coaching​

– Motywacja zespołu i automotywacja​

– Doskonalenie kompetencji przywódczych

– Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej, delegowanie zadań

– Budowanie zespołu i integracja go wokół wspólnego celu

– Diagnoza potencjału pracowników

3. Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH:

– Zarządzanie czasem, efektywność i organizacja pracy

– Budowanie poczucia własnej wartości

– Trening kreatywnego myślenia

– Radzenie sobie ze stresem

– Komunikacja

4. Z ZAKRESU BUDOWANIA WIZERUNKU:

– Przygotowanie się do procesu rekrutacji

– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

– Savoir-vivre w biznesie

Zapisz