SZKOLENIA

Joanna Grela

JAK BĘDĘ WSPIERAĆ CIĘ JAKO TRENER?

Wierzę, że skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi,
to klucz do sukcesu organizacji.

Z przyjemnością obserwuję przebudzenie potencjału ukrytego
w uczestniczących w szkoleniach zespołach
i niezwykłą siłę efektu synergii.

METODOLOGIA

Szkolenia są bez wątpienia moją pasją. Patrzę na nie systemowo – przynoszą najlepsze efekty, jeśli nie są epizodem w funkcjonowaniu Firmy, ale elementem przemyślanego procesu rozwojowego. Szanuję czas Klientów – wiem jak ważna jest gruntowna analiza potrzeb, dopasowanie metod wspierających lub naprawczych, efektywne wdrożenie i rzetelna informacja zwrotna.

Współpracując z organizacjami – wykorzystuję profesjonalne testy psychologiczne. Zachęcam do patrzenia na Firmę z różnych perspektyw. Jako certyfikowany konsultant szczególnie chętnie korzystam z kwestionariusza badającego osobowość zawodową – iP121 oraz z testu kompetencji DISC D3.  Tworzę autorskie projekty rozwojowe, które realizują potrzeby uczestników zajęć, przy uwzględnieniu specyfiki i misji danej organizacji.

Merytorka na wysokim poziomie to fundament moich zajęć. Solidne kolumny tworzą dziesiątki przykładów z życia wziętych. Dachem zaś jest moja uważność na grupę, otwartość i stworzone bezpieczne warunki sprzyjające twórczej pracy.

Szkolenia, które prowadzę, poza realizacją określonego tematu, mają zawsze na celu inspirację uczestnika do dalszego rozwoju. Jestem w kontakcie z tymi, którzy chcą poszerzyć wiedzę. Z trenera mogę stać się coachem dla tych, którzy chcą wsparcia w okresie wdrażania w życie nowych rozwiązań.

TEMATYKA SZKOLEŃ JAKIE REALIZUJĘ

1. Z COACHINGU:
– Podstawowe kompetencje coacha (szczególnie coacha wewnętrznego)
– Narzędzia w pracy coacha
– Coaching grupowy i zespołowy
– Zmiana perspektywy sednem coachingu – metody i narzędzia
– COACH Z PERSPEKTYWAMI – 99 dniowy program rozwojowo-superwizyjny dla coachów (więcej TUTAJ)

2. Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM:
– Budowanie zespołu i integracja go wokół wspólnych wartości
– Zarządzanie przez coaching​
– Doskonalenie kompetencji przywódczych

3. Z UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH:
– Model MDZ , czyli motywacja do zmiany
– Budowanie poczucia własnej wartości
– Efektywność i organizacja pracy

4. Z BUDOWANIA WIZERUNKU coacha, trenera, lidera:
– Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
– Savoir-vivre w biznesie
– Marka osobista

OPINIE MOICH KLIENTÓW ZNAJDZIESZ TUTAJ.