COACHING

coaching strona

Klient jest specjalistą od swojego życia.
Klient jest kompletny.
Klient wie co i wie jak.

Coach ma pytania, a Klient ma odpowiedzi.
Coach koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłość.
Coach nie daje rozwiązań.

Coaching to inspiracja.
Coaching to droga.
Coaching to zmiana.


DEFINICJA COACHINGU

Moja definicja coachingu zgodna jest z International Coach Federation – coaching to interaktywny proces, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

Coaching to regularne spotkania (sesje), na których Klient określa na czym chce się skupić, a coach słuchając i pytając pomaga Klientowi zrozumieć obecną sytuację oraz dookreślić cele i sposoby ich realizacji.

W czasie relacji coachingowej Klient ma możliwość przyjrzeć się wartościom, zasobom, ale i ograniczeniom jakie decydują o jego życiowych wyborach oraz wygenerować satysfakcjonujące rozwiązania, które w pełni wykorzystują jego naturalne zdolności.

W tym procesie bardzo ważny jest dla mnie profesjonalizm i przestrzeganie zasad etycznych, dlatego też działam zgodnie z kodeksem ICF: http://www.icf.org.pl/pl96,kodeks-etyczny-icf.html

PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY

Otwarta komunikacja
Poufność
Zaangażowanie
Odpowiedzialność
Terminowość

CZAS TRWANIA PROCESU

Program coachingowy składa się z regularnych sesji w odstępie najczęściej 1-2 tygodni. Każda sesja trwa około 1 godzinę.

Podczas pierwszego bezpłatnego spotkania Klient dowiaduje się czym jest praca coachingowa i czego można od niej oczekiwać, ma szansę sprawdzić i zadecydować, czy coaching jest odpowiednią dla niego metodą. Na każdej kolejnej sesji to zawsze Klient decyduje z czym chce pracować, a coach dba o to, aby droga coachingowa prowadziła w kierunku obranym na początku procesu.

Sesje mogą odbywać się podczas osobistych spotkań, jak również przy wykorzystaniu telefonu lub Skype’a.

Proces, jak i poszczególne sesje składają się najczęściej z 4 kroków:

  1. Wyznaczenie celu
  2. Przyglądanie się rzeczywistości
  3. Generowanie opcji
  4. Motywacja do działania

OBSZARY MOJEJ SPECJALIZACJI

Coaching zespołowy i grupowy (Team Coaching, Group Coaching) – dla zespołów i grup, które potrzebują inspiracji, zmiany perspektywy, świeżości, motywacji.

Jesteście zespołem, który chce dookreślić cele do jakich dąży, tak by były jasne i motywujące dla wszystkich? Poszukujecie wsparcia w zakresie diagnozy trudności, źródeł konfliktów i nieporozumień? Chcecie wzmocnić, albo obudzić drzemiącego w Was ducha zespołowego? Zapraszam! Coaching zespołowy to skuteczny sposób na polepszenie komunikacji, współpracy, to niepowtarzalny pełen kreatywności klimat i okazja do wzajemnego poznania się. Wasz zespół nie będzie już taki sam, będzie bardziej…..!

Coaching grupowy zaś to niezwykła przestrzeń do wzrostu jako Człowiek. To proces, w którym możesz realizować swoje indywidualne cele przy wsparciu nie tylko moim, ale i innych osób z grupy. To energia i synergia!

Coaching przywództwa (Leadership Coaching) – dla liderów, koordynatorów, menadżerów, kierowników, właścicieli Firm, którzy chcą dookreślić cele zarządzanego zespołu, rozwinąć kompetencje, odkryć nowe sposoby działania.

Zarządzasz zespołem i chcesz działać skutecznie? Wiesz jak ważne jest dążenie do określonego celu? Potrzebujesz inspiracji, zmiany, wyzwań? A może chwili zatrzymania i przyjrzenia się sobie w roli kierownika zespołu?

Zapraszam do kontaktu! Sesje coachingu mogą być okazją do sprecyzowania dążeń Twoich i Twojego zespołu, do wygenerowania satysfakcjonujących rozwiązań i pomysłów. Dzięki świadomości mocnych stron, kompetencji, a także własnych ograniczeń – możesz działać spójnie, dojrzale.

Coaching indywidualny tzw.”życiowy” (Life coaching) – dla każdego…. kto chce zmienić perspektywę, odnaleźć życiową równowagę, pogłębić znajomości samego siebie, działać w zgodzie z własnymi wartościami.

Chcesz pogłębić znajomość samego siebie? Zależy Ci na efektywnej interakcji z innymi ludźmi? Chcesz odnaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym?

Możesz polepszyć jakość życia osobistego. Możesz zwiększyć skuteczność w życiu zawodowym. Sednem coachingu jest działanie i właśnie do aktywnego przełamywania utartych wzorów zachowań będę Cię zachęcać. Zapraszam od kontaktu osoby, które chcą samopoznania, świadomości, decyzyjności, efektów.

Coaching poszkoleniowy (After Learning Coaching) – dla wszystkich rozwijających się i rozwijających innych – jako sposób na skuteczne wdrożenie wiedzy.

Coaching poszkoleniowy dla lidera, trenera, pracownika działu HR:

Chcesz być liderem, trenerem, pracownikiem działu HR, który zapewnia wdrożenie wiedzy w praktyce? Prowadzisz, albo kupujesz dla zespołu świetne zajęcia, ale wiesz, że dwa dni szkolenia to za mało? Wiesz, że przekazane treści można wdrożyć, tylko potrzeba na to czasu i dalszej motywacji?

Ty – stworzysz przestrzeń do zdobywania wiedzy. Ja – będę towarzyszyć podczas wdrażania wiedzy. Zapraszam do współpracy wszystkich rozwijających innych.

Coaching poszkoleniowy dla uczestnika szkoleń:

Byłeś na ciekawym szkoleniu? Odbyłeś wartościowy kurs e-larningowy? Przeczytałeś inspirującą książkę? Tylko w zderzeniu z rzeczywistością nie wiesz jak wiedzę przełożyć na praktykę? Nie wiesz które techniki zastosować w życiu codziennym? Nie masz pomysłu jakimi krokami dojść do obiecanego na zajęciach rezultatu?

Podczas sesji będziesz mógł ustalić jaki cel chcesz osiągnąć. Przyjrzysz się swoim zasobom i talentom umożliwiającym rozwój w obranym kierunku. Poszukasz motywatorów do zmiany. Opracujesz realny plan działania. Zapraszam do współpracy wszystkich rozwijających się.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz